Kyjev, 25. února 2022

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny“ (Mt 5,9).

Drazí bratři a sestry v Kristu!

Jménem všech karmelitánských komunit bratří a sester na Ukrajině bych vám rád poděkoval za všechny projevy péče a podpory, které se k nám dostávají z Polska i z celého světa. To nás opravdu posiluje na duchu.

Co se týče karmelitánských komunit, rozhodli jsme se zůstat téměř ve všech domech, které na Ukrajině máme: sestry v Kyjevě a bratři v Berdyczowie, Kyjevě a Gwozdawie. Sestry z Charkova se dnes bohužel musely evakuovat. V Kyjevě jsou boje s nepřátelskou armádou velmi urputné, ale neodehrávají se přímo v našich ulicích. Slyšíme bomby a výstřely, ale jen z dálky. Do Gwozdawy a Berdyczówa se jednotky agresora zatím nechystají.

Naším hlavním úkolem je modlit se za mír, ale také být tu pro všechny, kteří se na nás obracejí s prosbou o pomoc. Lidé vědí, že se během bombardování mohou cítit v našich zdech bezpečně, a tak se snažíme být připraveni, když se v noci nebo ve dne objeví rodiny (zejména starší lidé a matky s dětmi), aby přečkali bombardování. Nakupujeme vodu, elektrocentrály, kamna na dřevo a léky. V kostele Berdyczówie díky starým hradbám a velkému prostoru, organizujeme jeden z bunkrů pro město. O pomoc při organizaci cesty do Polska žádají i chudší rodiny, což je při takové lavině lidí prchajících před válkou a stále méně dostupném benzínu nelehký úkol. Jsme si vědomi toho, že časem na místech dojdou základní věci: jídlo, pitná voda, léky, elektřina… a tehdy chceme být ještě připravenější reagovat jako biblický Samaritán na ty, které zasáhla válka.

Naši bratři z Polska přišli s iniciativou vytvořit fond určený pro materiální pomoc komunitám bratří a sester na Ukrajině a především lidem, kteří se na nás obracejí nebo v nejbližší době obrátí. Budeme velmi vděční, pokud nám v této těžké chvíli pomůžete. Dary prosím pošlete do našich klášterů v Polsku nebo zaplaťte přímo na účet naší Delegatury s poznámkou: „Pro ty, které zasáhla válka na Ukrajině“.

Jsem v neustálém kontaktu s naším otcem generálem i otcem provinciálem a oni budou první, kdo se dozví, kdyby se situace v našich klášterech změnila. Ještě jednou děkujeme, že se za nás modlíte a pamatujete na nás. V tom je naše síla a vítězství! Věříme, že Bůh toto válečné šílenství rychle ukončí a že nás naučí tuto těžkou zkušenost využít pro dobro Karmelu, církve i celé Ukrajiny.

Jménem bratří a sester na Ukrajině

P. Josef Kucharczyk OCD, provinční delegát na Ukrajině

Dopis O. Josefa Kucharczyka z Ukrajiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *