I přes nepřízeň počasí jsme v sobotu před sv. Václavem přivítaly skupinu bohoslovců v čele s P. Christianem.

Abychom ušetřily, rozhodly jsme se bývalou sýpku, která se stane součástí klášterní kvadratury, co nejvíce připravit před tím, než zde začne pracovat stavební firma. Saleziánská brigáda v srpnu nám pomohla rozbít sbíječkami žlaby a beton na podlaze. Pod ním byla kamenná podlaha, která také musí být odstraněna. Záměrem je pokusit se brigádně připravit a vyčistit prostor sýpky a pokud to bude časově možné, postavit i vnitřní odvětrávací kanály, které budou pomáhat řešit vlhkost budovy.

Bohoslovci nám pomáhali odstraňovat kamennou podlahu. Kameny pak poslouží ke stavbě klauzurní zdi.

Zpět