Po uvolnění přísných koronavirových opatření se uskutečnila malá brigáda farnosti Odolene Vody. P. Kamil spolu s dalšími muži odstraňovali kořeny náletových keřů u zdi, kde má být naše klauzurní garáž; ženy čistily les a větve z pokácených stromů.

Zpět