V červenci nám přijel na týden pomoci z Moravy P. Pavel Habrovec s třemi farnicemi; pomáhali nám třídit suť, vybírat kameny na stavbu klauzurní zdi.

Zpět