22. června 2019 nám spolu s dalšími brigádníky přišel pomoci náš sekulární řád bosého Karmelu. Část našeho lesa u louky tvoří tzv. borovicový „hustník“. Před několika desetiletími hustě vysázené borovice nikdo neprořezával a les byl tak zarostlý, že se v něm téměř nedalo pohybovat. Po označení lesním hospodářem jsme suché a poškozené borovice spolu s nálety likvidovali tak, aby les se zase stal lesem… Někteří se dali na čištění cihel. Prožili jsme den hezkého společenství s lidmi, kteří naši spiritualitu prožívají ve světě.

Zpět