Na jaře jsme pokračovaly v čištění pozemku, louky, navážky i lesoparku. Vykopávaly jsme a pálily pařezy, na louce jsme odstraňovaly základy prasečáku, který tam dříve stál, lesopark jsme připravovaly na zasetí trávy. Když přišli mužští brigádníci, pomohli nám pokračovat v odstraňování betonu ze sýpky.

Zpět