Na jaře k nám chodily různé malé skupinky, často žen s dětmi a pomáhaly nám s pletím a dalšími drobnými pracemi.

Zpět