V létě nám příbuzní, jednotlivci i skupinky pomáhali plít pozemek, sázet keře a čistit cihly, pokračovalo se také v upravování provizorního domu pro naše dílny. Pan Ján, který nám přijel pomoci na tři týdny až ze Slovenska, dělal těžší manuální práce a pokračoval v odstraňování betonu ze sýpky.

Zpět