V srpnu k nám přijela již potřetí pomoci skupina saleziánů se „svými kluky“; pomáhali nám třídit suť a vybírat kameny na klauzurní zeď.

Zpět