Na začátku října, nakolik to epidemiologická situace dovolila, se uskutečnila další brigáda Starých Pák v čele s p. biskupem Herbstem.

Pokračovalo se ve vyklízení kamenů ze sýpky, které začali bohoslovci, a ve stavění drátěného plotu podél lesoparku. Skupina mužů nám na louku kladla podél cesty elektrický kabel, abychom zde mohly mít noční osvětlení. Ženy plely navážku a sázely keře.

Zpět