Protože jsme náš původní klášter prodaly k nekomerčním účelům, nedisponujeme na opravu celého areálu dostatečnými finančními prostředky.

Většinu peněz, získaných prodejem původního kláštera, použijeme na výstavbu nové klášterní kvadratury a dalších pomocných prací.

Proto bychom Vás chtěly požádat o finanční podporu opravy bývalého Panského domu.

Na opravu Domu Navštívení je třeba 40 miliónů korun. Je zde započítána jak oprava samotného domu, který je kulturní památkou, tak platby všech pracovníků (architekti, projektový manažer, stavební dozor, zahradní architekti), i obnova veřejného lesoparku.

Tento dům bude sloužit do značné míry Vám. Děkujeme Vám za každou spoluúčast na tomto projektu!