Od roku 2019 je naše komunita spolu s komunitou sester v Dačicích součástí polské – krakovské federace sester, jejíž součástí jsou komunity sester z krakovské provincie, dva Karmely na Ukrajině a dva Karmely na Slovensku. Proto velmi pozorně a s velkou spoluúčastí sledujeme nejen zprávy z celé Ukrajiny, ale také od našich karmelitánských bratří a sester tam žijících a snažíme se je modlitbou i materiálně podporovat.

Sestry z Kyjeva
Sestry z Charkova
Bratři bosí karmelitáni žijící na Ukrajině

Videa