P. Tomáš Holub, biskup diecezji Plzeň:

Klasztor nie jest dla mnie tylko budynkiem, ale radszej jest dla mnie syonymem oazy wyciszenia, modlitwy, przyjęcia, wsparcia i nadziei. Budowanie takich oaz na pustyni dzisiejszego świata odczuwam jako akt bardzo odważny, ale tym bardziej niezmiernie potrzebny. Dlatego wspieram siostry karmelitanki od pierwszych kroczków ich dążenia wybudować klasztor z otwartymi ramionami, jestem ich żarliwym kibicem i staram się pomagać.

P. Petr Glogar, delegat prowincjalny prowincji Genua dla Republiki Czeskiej:

Siostry zdecydowały wykonać ten śmiały krok. Wybudować nowy klasztor. Wierzę, że ta ich decyzja przemieni się w błogosławieństwo – dla wspólnoty samej w pełnieniu jej poslannictwa życia kontemplatywnego, i również dla wszystkich, którzy w tym nowym miejscu będą się spotykać z ich obecnością.

Jana Sieberová, Hospicjum domowe Duha (Tęcza) Hořice, dom dla opieki umierających:

Karmelitanki bose żyjące kontemplatywnie są błogosławieństwem dla Kościoła i dla świata. Tworzą one korzenie sacrum, o które możemy się mocno oprzeć. Całym sercem życzę siostrom karmelitankom, aby ich nowy dom w Drastech, którego budowę mocno wspieram, napełniał warunki życia kontemplatywnego. Siostry ofiarują siebie Panu Bogu dla zbawienia świata. Stwarzają one przestrzeń duchową, która przynosi owoc i pokrzepienie nie tylko dla Kościoła samego, ale dla wszystkich, którzy korzystają z gościnności klasztora.

Do formy życia kontemplatywnego należy nie tylko pobyt w ciszy klasztornej, ale również w naturze, i tego siostrom żyjącym w klaztorze v centrum Pragi do teraz brakowało. Świat kontemplacji potrzebuje wyciszenie, modlitwę i skupienie. Do takiego stylu życia niezbędne są i nadzwyczyjne warunki, które nowy klasztor, znajdujący się w szerokiej wolnej naturze, napewno zapewni nie tylko współnocie sióstr, ale też ludziom, którzy odczujwają w życiu potrzebę na chwilę zastać i zaczerpnąć orzeżwienie.

Zespół pastoracyjny przy parafii Odolena Voda:

Parafia rzymsko-katolicka Odolena Voda wita plan sióstr Karmelu św. Józefa wybudować swój klasztor na terenach naszej parafii.

życie współczesne w naszym regionie charakteryzuje się napływem nowo przychodzących mieszkańcy bez korzeni i zakotwiczenia w dziejach, kulturze i tradycji tego regionu. Wyrażnącechą są ciągłe się rozrastające miasta i wsi i podwyżająca się liczba mieszkańczy, przede wszystkim młodego pokolenia. Między obecnych seniorów należą do znacznej miary ci, którzy przyszli do tych mjejsc przed pięćdziesięciu latami.

Jest więc znamienne, że do tego pod wszelkim wzgłędem ciągłe się rozrastającego regionu przychodzą siostry Karmelu św. Józefa, i wolą tu zamieszkać. Klasztor więc może stać się ośrodkiem duchowym, wzbogaceniem, oazą, kotwicą i miejscem wypoczynku. Dlatego witamy siostry zakonne w Drastech i radośnie oczekujemy przyjazne współżycie z nimi. Chcemy ich wspierać w ich staraniach swoją przyjażnią, modlitwą i praktyczną pomocą budowlaną, jak już miało miejsce i jak też dzieje się obecnie.

Za wstawiennictwem świętych patronów zakonu: św. Józefa, św. Eliżbiety od Trójcy Świętej i czcigodnej Maryji Elekty od Jezusa, niechaj Pan Bóg dobrociwy pobłogosławi dzieło Karmelitanek w Drastech!