Pohostinnost a přijímání poutníků patřily od počátku k základním prvkům klášterního života.

Také naše komunita chtěla v nově budovaném areálu nabídnout jednotlivcům, rodinám i společenstvím možnost odpočinkových i duchovních pobytů.

Jako dům pro hosty jsme v bývalém hospodářském statku vybraly tzv. „Panský dům“ („zámeček“), který tvoří přirozenou dominantu dvora, neboť stojí na jeho vyvýšeném místě. Pochází z konce osmnáctého a začátku devatenáctého století a je kulturní památkou.

V minulosti Panský dům sloužil jako sídlo majitele statku, po znárodnění zde v 70. a 80. letech minulého století zemědělské družstvo mělo své kanceláře.

Po restituci církevního majetku jsme budovu našly ve značně zanedbaném stavu, neboť byla několik desetiletí neobývaná a stavebně zanedbaná.

Budovu jsme na podzim r. 2018 začaly opravovat a na jaře 2020 byla stavební rekonstrukce dokončená.

Historické fotografie Panského domu
Dům Navštívení před zahájením oprav a vizualizace stavu po opravách