Do Drast není zavedena městská voda a celá vesnice je napájena vodou ze studny, která je v centru našeho areálu.

Protože poslední revize se uskutečnila před desítkami let, bylo třeba znovu provést generální opravu. Ta se uskutečnila na přelomu října a listopadu r. 2020.

Předtím bylo třeba upravit a obnovit přístup do studny a snížit ho na úroveň, kterou je třeba, aby měl při stavbě kvadratury.