Modlitba za nově vznikající klášterní areál v Drastech

Vážení dobrodinci a přátelé, protože celá stavba klášterního komplexu značně přesahuje lidské síly,

budeme velmi vděčné, když nás podpoříte touto nebo jinou přímluvnou modlitbou:

Mockrát děkujeme,

Vaše vděčné bosé karmelitky.

Dobrý Bože,

vyznáváme, že „když nestaví dům Hospodin, marně se lopotí, kdo ho stavějí“ (Ž 126,1);

proto ti svěřujeme výstavbu celého klášterního areálu bosých karmelitek v Drastech,

a prosíme tě, abys ses na obnově tohoto místa oslavil.

Odevzdáváme Ti celou komunitu sester a prosíme Tě,

aby celý proces stěhování prožívaly jako „duchovní bohoslužbu“ (Řím 12,1),

kde samy sebe přinášejí jako oběť živou a Tobě milou,

aby jejich modlitby, práce, radosti i obtíže byly plodné pro církev a celý svět.

Dávej prosíme všem, kdo o stavbě rozhodují, světlo svého Svatého Ducha,

aby vždy jednali podle tvé vůle a nehledali vůli svou.

Požehnej prosíme všem dobrodincům a brigádníkům,

kteří sestrám velkodušně pomáhají

a dej, aby se na stavbě nikomu nic zlého nestalo.

Prosíme tě, aby ses ujal celého tohoto území,

aby se toto místo stalo místem pokoje

a všichni lidé se zde mohli setkávat s Tebou,

s Tvou uzdravující Přítomností.

O to Tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.