Po velmi dlouhé době hledání nového pozemku, který by vyhovoval našim požadavkům a splňoval námi potřebná kriteria, jsme se na začátku roku 2018 rozhodly koupit starý zemědělský statek v obci Drasty na Praze východ, který v církevních restitucích získala v roce 2015 Vyšehradská kapitula.
Tato zemědělská usedlost splňuje svým umístěním, rozlohou i tichem požadavky, které jsou nutné pro náš kontemplativní život. Zároveň je to místo v těsné blízkosti Prahy, jejíž součástí jsme si přály zůstat.
Spolu s Vyšehradskou kapitulou bychom chtěly tuto malou obec v blízkosti Klecan obnovit tak, aby se stala nejen naším novým domovem, ale i příjemným místem pro bydlení i duchovní odpočinek pro ostatní lidi.

Naše komunita, Karmel sv. Josefa, koupila v Drastech tzv. „velký dvůr“, který se nachází napravo od silnice z Klecan do Vodochod (tzv. „malý dvůr“ nalevo od silnice patří Vyšehradské kapitule).

Dvůr je od r. 1958 kulturní památkou, podléhá tedy památkové ochraně.

Dvůr bude rozdělený na horní část určenou pro veřejnost, pro hosty a návštěvníky, a dolní část, která bude tvořit hospodářské zázemí pro provoz kláštera.

Součástí areálu kláštera bude – kromě samotné klášterní kvadratury s kaplí – dům pro hosty, dům pro správce, bytový dům a poustevna.

Všem příchozím bude sloužit veřejný lesopark.

Součástí prostoru sester bude pás zeleně okolo kláštera, kde bude jejich pěstební zahrada, ovocný sad, louka a les.

V areálu bude postavena nově zbudovaná kaple, zasvěcená sv. Terezii z Avily.

Na obnově se podílí: