Na tzv. ocelokolnu se nevztahoval restituční nárok a nemohla tak být předána Vyšehradské kapitule.

Poněvadž tam, kde stála, podstatným způsobem zasahovala do našeho budoucího klauzurního pozemku – nacházela se v blízkosti budoucí poustevny – byly jsme nuceny ji odkoupit od ZD Klecany-Větrušice.

Zpočátku nám sloužila k obědům a posezením v rámci brigád, když bylo nevlídné počasí; v době stěhování jsme ji také využily k uskladnění keramické dílny, zemědělského nářadí, laviček atd.

Poněvadž na jejím místě se má stavět klauzurní zeď a pozemek zde se bude muset terénně hodně upravovat, rozhodly jsme se ji v létě 2020 zbourat. Jsme rády, že materiál se využil k výstavbě ocelokolny na jiném místě.

Prostor se krásně vyčistil a otevřel a může se na něm dále pracovat…