Lesopark nacházející se před zemědělským dvorem v Drastech (na pravé straně silnice z Klecan do Vodochod) nebude součástí klauzury sester, ale bude sloužit jako veřejný, a to pro přijíždějící návštěvníky i místní obyvatele. Jeho přední část bude mít spíše parkovou úpravu, budou zde lavičky, altán a malé dětské hřiště. Zadní část bude mít spíše lesní a meditační úpravu.

Rok 2018

V době převzetí byl v značně zanedbaném stavu, zarostlý množstvím náletových dřevin. V zimě 2018 byly zlikvidovány všechny náletové dřeviny a v létě byl proveden zdravotní průřez zachovalých stromů.

Fotogalerie rok 2018

Rok 2019

V zimě 2019 byly po potřebném schválení pokáceny staré a nemocné stromy. Na jaře a v létě se začaly budovat mlatové cesty a celý pozemek se čistil a terénně rovnal. Podél obou cest (silnice i polní cesty) se začaly stavět nové ploty. V listopadu bylo vysázeno kolem 50 nových stromů a na 300 keřů.

Fotogalerie rok 2019

Rok 2020

Celý prostor, včetně mlatových cest, se nadále upravoval a plel. Pokračovalo se ve stavění plotů. V červnu 2020 se v přední části pozemku vysázely trvalkové záhony květin.

Fotogalerie rok 2020

Rok 2021

V centrální části pozemku byl postaven rozměrný altán s ohništěm k posezení. Dokončovaly jsme mlatové cesty, brzy k nim přibudou i lavičky. Prostor by měl dostávat svou definitivní podobu.

Fotogalerie rok 2021