Před zahájením oprav
   

Léto 2019
   

Podzim 2019
   

Dokončení oprav