Patronkou Domu Navštívení jsme zvolily naši karmelitánskou světici, svatou Alžbětu od Trojice (1880 – 1906), které Bůh dal prorocké poslání vzhledem k laikům: učit je žít z tajemství Trojice a z hlubokého prožívání svátosti křtu a eucharistie.

Postav si jako já malou celu uvnitř své duše, mysli na to, že Pán Bůh tam je, a občas do ní vstup. Když jsi podrážděná, nešťastná, rychle tam uteč a všechno to svěř Pánu. Kdybys trochu znala modlitbu, už by tě nenudila, mně se zdá, že je to odpočinek, osvěžení: člověk prostě přijde za tím, koho má rád, drží se ho jako malé dítě v matčině náručí a nechá jednat své srdce.

Zdá se mi, že jsem našla své nebe na zemi, protože nebe, to je Bůh, a Bůh je v mé duši. V den, kdy jsem to pochopila, se ve mně všechno projasnilo a já bych toto tajemství chtěla šeptat všem, které mám ráda.
sv. Alžběta od Trojice

Další informace o této světici najdete na našich stránkách.