V létě roku 2018 došlo v areálu na demolice domů či jejich zřícenin, které již byly v neopravitelném stavu.

Konkrétně se jednalo o dům s propadlou střechou, který před námi sloužil jako autodílna;

bývalý, snad středověký pivovar a přilehlé části, které dříve sloužily jako garáže;

dům mezi dvěma sýpkami, sloužící dříve k uskladnění sena a přístřešek za sýpkou.

Zároveň se likvidovalo kolem tisíce pneumatik, které nám zde zůstaly po dřívějších nájemnících.