V letech 2020 – 2022 bude Dům Navštívení sloužit jako provizorní bydlení naší komunitě. Důvodem tohoto kroku je nejen to, že jsme nuceny uvolnit náš bývalý klášter našim bratřím, aby ho mohli začít upravovat pro své účely, ale také to, že bychom jako komunita chtěly být již plně přítomné při výstavbě budoucího kláštera a sžívat se s novým prostředím.

Po výstavbě klášterní kvadratury s kaplí a uzavření klauzury sester (od r. 2022 – 2023) bude dům již plně sloužit Vám, našim návštěvníkům.

Dům bude poskytovat:

  • možnost odpočinkových i duchovních pobytů pro jednotlivce i skupiny
  • kapacita bude 25–30 lůžek v jedno až třílůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením
  • součástí domu bude vnitřní adorační kaple a společenské místnosti
  • bude zde možnost zúčastnit se mše svaté a modliteb sester, které se budou konat v klášterním areálu v kapli sv. Terezie z Avily
  • pod kaplí sv. Terezie bude uchované neporušené tělo naší zakladatelky, služebnice Boží matky Elekty, kde se lidé budou moci pomodlit za své potřeby
  • součástí krypty bude i malé „muzeum“ matky Elekty a historie bosých karmelitek v Čechách
  • u domu bude veřejný lesopark s dětským hřištěm a posezením
  • nástěnné tabule budou upozorňovat na možnosti k poznávacím výletům v blízkém okolí
  • je zde dobrá přístupnost z Prahy příměstským autobusem z Kobylis nebo autem