Jsme komunita bosých karmelitek Řádu nejblahoslavenější Panny Marie z hory Karmel.

Žijeme kontemplativním způsobem života v papežské klauzuře, naším posláním je modlitba a oběť na úmysly církve a celého světa, za spásu všech lidí. Lidé se na nás mohou obracet s prosbou o přímluvnou modlitbu na jejich úmysly.

Náš řád byl založen v průběhu 12. století na hoře Karmel v Izraeli a reformován sv. Terezií z Avily v 16. století ve Španělsku.

Naše komunita, Karmel sv. Josefa v Praze, byla založena v 17. století Služebnicí Boží, matkou Marií Elektou od Ježíše.

V průběhu staletí komunita několikrát změnila své sídlo, nejprve žila na Malé Straně u kostela sv. Josefa (16561782), za Josefa II. prožila desetiletý exil v Pohledu u Havlíčkova Brodu (17821792), poté jí byl přidělen původní klášter barnabitů na Hradčanském náměstí v Praze s kostelem sv. Benedikta (17921950). Za komunistického režimu byly sestry nejprve rozptýleny na různých místech republiky a později internovány v Jiřetíně pod Jedlovou (19501991). Po sametové revoluci sestry dostaly klášter na Hradčanském náměstí zpět v první vlně restitucí (19912019).

V roce 2005 se komunita rozhodla hledat vhodnější místo pro svůj život. V roce 2018 koupila bývalý zemědělský statek v Drastech na Praze-východ.

Na začátku roku 2020 jsme se přestěhovaly do provizorního bydlení v Drastech a klášter s kostelem na Hradčanském náměstí jsme předaly našim bratřím, bosým karmelitánům.

Více informací o naší komunitě naleznete na: https://bosekarmelitky.cz

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je komunita.jpg.

Další informace o našem stěhování