1. drasta, y f. ; drásta, y f.(drás-ati; drastva, drása)
a. malý kousek něčeho, co zbyde po drásání, tříska, stéblo, smetíMatouš 7,3: „Jižto v ciziem oku vidie malú draſtu a v svém nevidie velikého břevna.“Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ?

Nahum 1,10: draſta suchostisuchá sláma
b. fig. kaz, skvrnadraſta hřiechuskvrna hříchu

Moudrosti 7,26:  zrcadlo bez draſtyneposkvrněné zrcadlo
c. bibl. (chrámová ap.) nářadí, náčiní2. Paral. 29, 19: (Posvětili jsme) všecku draſtu chramowu.Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám s veškerým náčiním.
d. kolekt. drobnosti, drobné věci, zvl. drobné cennostidva tlumoky, v nichžto jest rozličná draſta od zlata i střiebradrobné cennosti ze zlata a stříbra
e. ojed. pokladnice, schránka na cennostiNum. 31, 9: veš dobytek i všicku draſtuvšechen jejich dobytek a všechen jejich majetek
2. drastadráchitum = vestire
oděv, šatMatouš 3,4: Jan sam pak nošeše drastu z kamelowych kosmow.Jan sám pak nosil oděv z velbloudích kožešin.

Zdroje:

Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006–, přístupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz (verze dat 1.1.19, citován stav ze dne 4. 3. 2022).

Slownik česko-nĕmecký, Svazek 1, Josef Jungmann

https://cs.viktionary.org/wiki/drasta