Vážení dobrodinci, milí přátelé,
budeme Vám vděčné za jakýkoli příspěvek na opravu tzv. Panského domu v Drastech, který se stane novým domem pro hosty – Domem Navštívení (2018 – 2020) a na stavbu nové kaple zasvěcené sv. Terezii z Avily (2021 – 2023). Obě dvě budovy budou sloužit do značné míry Vám, návštěvníkům klášterního komplexu.

Na opravu Domu Navštívení je třeba 40 mil. Kč. Je zde započítána jak oprava samotného domu, který je kulturní památkou, tak platby všech pracovníků (architekti, projektový manažer, stavební dozor, zahradní architekti), i obnova veřejného lesoparku.

Na stavbu nové kaple bude třeba pravděpodobně 20-30 mil. Kč.

Pokud byste se nás rozhodli podpořit, můžete tak učinit zasláním daru na náš účet nebo níže koupí virtuálních součástí staveb v našem dárcovském obchůdku.

Za naše dobrodince se každý den modlíme a každý měsíc je na jejich úmysly sloužena mše svatá.

Finanční dar je odečitatelnou položkou snižující základ daně z příjmu.
Pro vystavení potvrzení o daru nás kontaktujte prostřednictvím mailu: karmel.svjosef@centrum.cz

Již se vybralo:

2016-2017 919 770,- 
2018 2 252 440,- Po měsících
2019 5 291 437,- Po měsících
2020 4 726 834,- Po měsících
CELKEM 13 190 481,-

Zobrazuji všech 12 výsledků