V únoru 2020, před naším nastěhováním, proběhla instalace svatostánku a soch Panny Marie a svaté Alžběty.

Sochy vytvořil brněnský sochař Vladimír Matoušek, svatostánek, kříž a svícen akademický malíř Milivoj Husák.