Doprava na svěcení kostela – autobusy

Autobusy z Kobylis

8:30 bus 374 vystoupit na zastávce Klecany, Drasty (zastávka je na znamení)

9:00 bus 371 vystoupit na zastávce Klecany, u kostela – možnost pěší procházky do Drast 2,7 km

9:10 objednaný autobus označený „Drasty – slavnost“

9:20 objednaný autobus označený „Drasty – slavnost“

9:30 bus 374 vystoupit na zastávce Klecany, Drasty (zastávka je na znamení)

Objednané autobusy odjíždějí z nástupní zastávky autobusů 371 a 374 v Kobylisích. Jízda v nich je zdarma.

Nazpátek využijte běžnou dopravu MHD.

Zároveň prosíme ty, kdo se budou autem vracet do Prahy, aby pokud možno nabídli svezení těm, kteří budou čekat na autobusové zastávce. Děkujeme.

Uzavírka silnice

V době svěcení kostela bude uzavřena část komunikace mezi dálnicí D8 a Drasty. Doporučujeme proto jet z Kobylis přes Zdiby a Klecany (dle trasy autobusu 374).

Možnost parkování v Drastech

Možnost parkování autem v Drastech je omezená. Prosíme, aby ti, kteří se chystají jet autem, přijeli dostatečně včas, aby jim zbyl časový prostor pro zaparkování. Nabízíme několik prostorů, po příjezdu do Drast prosíme parkujte podle pokynů organizátorů.

Možnost parkování Klecany

Pro ty, kdo si chtějí udělat malou pěší pouť, nabízíme možné prostory parkování v Klecanech a zároveň cca 2-3 km trasu, jak se dostanete vyasfaltovanou polní cestou z Klecan do Drast.

Mše, občerstvení, toalety

Mše svatá začíná v sobotu 8. června v 10 hodin. Protože kapacita kostela je velmi omezená, dovnitř jsme mohly pozvat jen některé.

Mši svatou bude přímým přenosem vysílat TV Noe, zároveň se bude vysílat na obrazovku před kostelem, kde budou připraveny židle pro všechny příchozí.

Svaté přijímání se bude podávat i venku. Přítomnost kněží bude barevně označena. Místo bezlepkového svatého přijímání bude barevně odlišeno u dveří kostela.

Po mši svaté jste srdečně zváni na občerstvení do lesoparku před domem pro hosty.

Přístupná WC jsou zakreslena na plakátku.