Historie

Louka patřící k areálu je tzv. pramenní nivou Máslovického potoka, nicméně voda zde vidět není, hladina podzemní vody je zaklesnutá přibližně tři metry pod povrchem a Máslovický potok v současnosti fyzicky pramení až v rybníčku pod silnicí.

Jak dokládají historické mapy, na místě plánovaného jezírka v minulosti vodní hladina byla – vlivem sucha a částečně také zavezením zeminou ale zmizela.

Mapa Drast z r. 1872

https://ags.cuzk.cz/archiv/openmap.html?typ=omc&idrastru=B2_a_4C_2199_1

Současnost

V dubnu 2024 jsme zahájily na našem pozemku (dolním okraji louky) tvorbu jezírka pro zadržování dešťové vody.

Projekt realizujeme za podpory Nadace Komerční banky.

Vytvoření jezírka je jedním ze způsobů, jak navracet vodu do krajiny. Dešťová voda zachycená velkou plochou střech bude putovat z retenčních nádrží na kraj lesa a plnit zahradní jezírko.

Vysazení stromů, keřů a vodních rostlin pak pomůže v daném místě obnovit zeleň.

Možnost zapojení do prací na jezírku 10. – 13. 7. 2024.