Veřejnou kapli v Drastech jsme se rozhodly zasvětit naší zakladatelce, svaté Terezii od Ježíše (z Avily, Veliké, 1515 – 1582).

Protože jsme chtěly, aby oltář byl obrácen k východu a zároveň jsme byly limitovány již postavenou sýpkou, která bude součástí klášterní kvadratury, zvolily jsme do kvadratury vsazený, kapkovitý (srdcovitý) tvar kaple se zvonicí (šíp), který má symbolizovat jednu z největších mystických milostí sv. Terezie, probodení jejího srdce andělem.

Oltářní obraz, který bude tuto Tereziinu milost zobrazovat, zhotoví akademický malíř Milivoj Husák. Ten také navrhne svatostánek, menzu a ambón.

Po stranách kaple budou sochy Krista na kříži a Panny Marie, které zhotoví sochař Vladimír Matoušek.

Místo sester bude v presbytáři; ten bude výškově oddělen od prostoru, kde budou sedět lidé.

Zvenku u kaple bude schodiště, které oddělí horní a dolní (hospodářský) dvůr. Pod schodištěm (a zároveň skrze zvonici) bude vstup do suterénního prostoru kaple, kde se bude nacházet modlitební místnost s matkou Elektou, muzeum bosých karmelitek a velký sál pro přednáškové a i jiné účely.