Vážení dobrodinci, milí přátelé,

v letech 2016–2020 jsme Vás prosily o příspěvek na opravu Domu Navštívení, budoucího domu pro hosty. Za tu dobu se vybralo 13 190 481,- Kč, což je asi 30% prostředků na jeho rekonstrukci. Zbytek jsme musely doplatit z financí určených na výstavbu budoucího kláštera.

V létě roku 2021 bychom měly začít nejdůležitější část obnovy areálu, stavbu klášterní kvadratury a kaple sv. Terezie z Avily. Stavba by měla trvat asi tři roky. Již nyní víme, že nám na její dostavbu bude chybět asi 30–40 mil. korun.

Budeme Vám proto vděčné za jakýkoli příspěvek.

Pokud byste se nás rozhodli podpořit, můžete tak učinit zasláním daru na náš účet nebo níže koupí virtuálních součástí stavby v našem dárcovském obchůdku. Fotografie jsou pouze orientační, neodpovídají skutečnému provedení.

Za naše dobrodince se každý den modlíme a každý měsíc je na jejich úmysly sloužena mše svatá.

Finanční dar je odečitatelnou položkou snižující základ daně z příjmu. Pro vystavení potvrzení o daru nás kontaktujte prostřednictvím mailu: karmel.ekonomka@centrum.cz

Již se vybralo:

2016-2017 919 770,- 
2018 2 252 440,- Po měsících
2019 5 291 437,- Po měsících
2020 4 726 834,- Po měsících
2021 14 167 564,- Po měsících
CELKEM 27 358 045,-

Zobrazuji všech 23 výsledků