Vážení dobrodinci, milí přátelé,

v letech 2016–2021 jsme Vás prosily o příspěvek na opravu Domu Navštívení, budoucího domu pro hosty. Za tu dobu se vybralo 27 358 045,- Kč, což je 68,4% prostředků na jeho rekonstrukci, která stála 40 miliónů korun. Zbytek jsme musely doplatit z financí určených na výstavbu budoucího kláštera.

Na podzim roku 2021 jsme začaly nejdůležitější část obnovy areálu, stavbu klášterní kvadratury a kaple sv. Terezie z Avily. První část výstavby by měla trvat do srpna 2023. S firmou PSP-GDS máme podepsanou smlouvu na celou hrubou stavbu a vnitřek sýpky, technického traktu a vnitřní kaple sester. Chybí nám peníze na dokončení vnitřní části kaple sv. Terezie, traktu s vrátnicí, hovornami a dílnami a traktu s šesti celami. Na to nám chybí, po nynějším navýšení cen energií a materiálů 45 mil. korun.

Poté nás čeká ještě stavění opěrných zdí, vydláždění celého areálu a oprava malých domů.

Budeme Vám proto vděčné za jakýkoli příspěvek.

Pokud byste se nás rozhodli podpořit, můžete tak učinit zasláním daru na náš účet nebo níže koupí virtuálních součástí stavby v našem dárcovském obchůdku. Fotografie jsou pouze orientační, neodpovídají skutečnému provedení.

Za naše dobrodince se každý den modlíme a každý měsíc je na jejich úmysly sloužena mše svatá.

Finanční dar je odečitatelnou položkou snižující základ daně z příjmu. Pro vystavení potvrzení o daru nás kontaktujte prostřednictvím mailu: karmel.ekonomka@centrum.cz

Již se vybralo:

2016-2017 919 770,- 
2018 2 252 440,- Po měsících
2019 5 291 437,- Po měsících
2020 4 726 834,- Po měsících
2021 14 167 564,- Po měsících
CELKEM NA DŮM NAVŠTÍVENÍ 27 358 045,-
STAVBA KLÁŠTERA
2022 40 151 903,- Po měsících
2023 32 588 407,- Po měsících
CELKEM 72 740 310,-

Zobrazuji všech 21 výsledků