Po uvolnění nejpřísnějších opatření se mohla uskutečnit jarní brigáda Starých Pák. Pracovalo se na mnoha frontách: velká parta stavěla plot kolem pozemku, kopaly se kanály v sýpce, opravovala se střecha, vyklízel se jeden z bytových domů. Šikovní muži nám ze dřeva připravovali lavičky do lesoparku, díky námaze mnohých se vyklidil sklep. Upravoval se pozemek na louce, u klauzurní zdi a u výpustku u silnice, dokončila se také cesta na začátku lesoparku.

Zpět